Rotary International

» Rotary este o organizație mondială, ce grupează peste 1,2 milioane de lideri ai tuturor ocupațiilor si ai comunităților locale.

» Membrii cluburilor Rotary își dedică în mod voluntar serviciile umanitare către comunități și încurajează promovarea standardelor etice ridicate în toate profesiile, ajutând la instaurarea păcii și înțelegerii în lume.

» Astăzi există peste 34.000 de cluburi Rotary, în peste 200 țări. Cluburile Rotary sunt apolitice, nereligioase și sunt deschise tuturor culturilor, raselor și credințelor.

» Primul club Rotary din lume a luat ființă la Chicago, în data de 23 Februarie 1905, la inițiativa lui Paul Harris, un avocat care a reușit să grupeze într-un club profesional spiritul de prietenie intre membri. Numele Rotary derivă din practica de început a rotației locației întâlnirilor, între sediile membrilor clubului.

» Pe măsura dezvoltării fenomenului Rotary, misiunea sa s-a extins dincolo de a servi interesele profesionale și sociale ale membrilor clubului. Rotarienii au început să-și folosească tot mai mult resursele și vocațiile pentru a contribui la ajutorarea comunităților aflate în dificultate.

» Dedicarea organizației către idealul de a servi se reflectă cel mai bine în motto-ul său: “A servi mai presus de sine (Service Above Self)”.

» Odată cu intrarea în secolul 21, Rotary s-a pliat pe îndeplinirea nevoilor unei societăți în continuă schimbare, dezvoltând proiecte sustenabile, extinzându-și eforturile în a aborda subiecte presante:

« Pacea și prevenirea conflictelor

« Prevenirea maladiilor și tratamentul lor

« Asigurarea apei și a sistemului sanitar

« Sănătatea mamei și a copilului

« Educație și combaterea analfabetismului

« Dezvoltare comunitară

» După căderea Zidului Berlinului și destrămarea Uniunii Sovietice, mai multe cluburi Rotary au fost chartate sau re- înființate în Europa Centrală și de Est.

» Prin proiectul sau mondial Polio Plus, Rotary Internaţional a contribuit cu peste 850 milioane de dolari pentru a imuniza împotriva poliomielitei peste 2 miliarde de copii din 122 țări ale lumii. Rotary a reușit să colecteze, în ultimii doi ani, peste 200 milioane de dolari, în contrapartida donației de 350 milioane de dolari, venită de la Fundația Bill & Melinda Gates. Rotarienii nu au ezitat sa se ofere voluntari pentru a vaccina copiii din zonele de conflict din lume, plătind câteodată chiar cu viața.

Parteneri